Kart

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Her finner du Søgne kommunes kart, samt mulighet til å bestille kartgrunnlag. Kommunens kartløsninger for kommunekart og situasjonskart støtter nå alle nettleser og mobiler.

Kommunekart for Søgne

Kommunekart

Situasjonskart

Situasjonskart

 

Utskrift av situasjonskart:

 1. Skriv inn adressen eller gnr/bnr for den eiendommen du skal ha kart over i søkefelt.
 2. I sidepanel til høyre klikk på "Bestill kart". Du får da opp et utsnitt, som du kan flytte.
 3. I utskriftsmeny til høyre velg Situasjonskart som produkt og arkstørrelse.
 4. Velg målestokk. 1:500 er det vi ønsker i vanlige byggesaker.
 5. Skriv inn din e-post adresse.
 6. Klikk "Bestill kart".
 7. Du får en e-mail med vedlagt ZIP-arkiv som innneholder situasjonskart og følgeskriv.

Bestilling av naboliste

 1. Skriv inn adressen eller gnr/bnr i søkefelt.
 2. I sidepanel til høyre klikk på "Bestill kart".
 3. I sidepanel til høyre klikk på "Bestill naboliste".
 4. Du får et kart nede der din eiendom blir markert i oransje og naboeiendommer i grønt. Ta vekk og legg til naboer ved å klikke i kartet.
 5. Klikk så "Bestill nabovarsel"
 6. Fyll ut dialogvinduet og klikk på "Til betaling" og fullfør betalingen.
 7. Du får en e-mail med vedlagt naboliste

Du bruker dette kartet som vedlegg til byggesøknader med mer til Søgne kommune.

Skjema:

 

Gammel kartløsning (krever Microsoft Silverlight)

 Webkart

 

Salg av kart

(utdrag av kommunens gebyrregulativ)

6.1 Salg av kart: 

Målebrevskopi, papirkvalitet: kr 300  
Plott digitalt situasjonskart A4 - A1: kr 300  
Plott digitalt situasjonskart A0: kr 450

Andre spesialtilpassede plott etter medgått tid.


6.2 Meglerforespørsler i forbindelse med eiendomsoverdragelse:   

Foretak henvises til  web-baserte som f.eks. WWW.INFOLAND.NO,  


6.3 Salg av kartdata på vektorformat: 

Dette er regulert gjennom inngåtte avtaler i GEOVEKST-samarbeidet, (GEOVEKST = samarbeid om kartlegging og vedlikehold mellom kommunen, Statens kartverk, Agder Energi, Telenor, Statens Vegvesen og Landbruksforvaltningen).   Pris i henhold til GEOVEKST – priskalkulator. www.statkart.no.


6.4 Salg av rasterdata/ortofoto: 

Pris kr 35 pr. Mb når data er lagret som JPG-format (et ortofoto i farger på 1 Mb dekker ca. 80 daa i beste oppløsning).   I tillegg kommer uttakskostnad, kr 400.

 

Nasjonale karttjenester

SeEiendom - eiendomsinformasjon fra Matrikkelen

Høydedata - kart med laserhøyder

Norgeskart - kart med søk på adresser og stedsnavn

Norge i bilder - ortofoto (flyfoto) over Norge

Statens kartverk- nasjonal geodataportal

seNorge - kart som viser været for Norge

UT.no - turplanlegger for Norge

 


Publisert: 10.12.2015 09:51
Sist endret: 10.12.2015 09:54