Slamtømming

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Hva er separate avløpsanlegg?

Med separat avløpsanlegg menes utslipp av sanitært avsløpsvann til renseanlegg fra hus eller hytte som ikke er tilknyttet offentlig avløp. Dette kan være tette tanker, slamavskillere og minirenseanlegg.

Tømming

I Søgne kommune er du pliktig til å tømme separate avløpsanlegg. For eiendommer som ikke kan tømmes fra land med bil må anlegget tømmes med båt eller lekter. Det er SJT Miljø AS på oppdrag fra kommunen som utfører tømme arbeidet. Har du behov for å tømming utover faste runder skal SJT Miljø AS benyttes.

Når skal det tømmes?

Tette tanker tømmes tre ganger i året. Du betaler for faktisk tømt mengde.

Slamavskiller tømmes minimum hver 2. år for boliger. Fritidsboliger og hytter kan få tømming hvert 4. år etter dokumenter søknad.

Tømming av tanker fra hytter og bolig på fastland og sjø :

Tømming av tette tanker fra hytter og boliger som nås med tankbil, vil bli utført i uke 48, 49 og 50.

Tømming av tette tanker fra hytter og boliger som nås med båt/lekter, vil bli utført i uke 49 og 50.

Abonnenten må legge forholdene til rette for tømming. Dette innebærer at kumlokk må være frigjort for jord og ikke være utilgjengelig på grunn av gjerder, murer, plattinger, hekker etc. Tankens plassering på tomta kan med fordel markeres med en høy stav. Adkomstveien må være kjørbar for tømmebil.

For Søgne kommune utfører SJT Miljø AS denne tjenesten.

Kontaktinformasjon:

SJT Miljø AS:

Tlf. 38 01 00 94 - kl. 07:00–15:00

Tlf. 957 01 248 - vakttelefon utenom ordinær arbeidstid samt helg og helligdager

http://sjt-miljo.no/

Tømmekalender

Tømmekalender 2018

Pris

Prisliste tømming
Slamrenovasjon Pris eks. mva Pris inkl. mva
Abonnementsgebyr alle typer anlegg. Pris pr år 497,- 621,25,-
Slamavskillere minde eller lik 3 kmb. Pris pr tømming 1459,- 1823,75,-
Slamavskillere større enn 3 kbm. Pris pr tømming 1772,- 2215,-
Mimirenseanlegg. Pris pr tømming 2367,- 2958,75,-
Tette tanker.. pris pr kbm 314,- 392,50,-
Ekstratømming utenom rute i arbeidstiden + tømmegebyr 1051,- 1313,75,-
Kristetømming 3 varsel hele døgnet + tømmegebyr 2684,- 3355,-
Gebyrer for tanker som ikke er klargjort 837,- 1046,25,-
Anlegg som må tømmes med båt/lekter inkl. tømmegebyr    
Slamavskiller. Pris pr tømming 5685,- 7072,50,-
Tette tanker. Pris pr tømming 5478,- 6847,50,-,-
Minirenseanlegg. Pris pr tømming 6224,- 7780,-

Lover og regler

Her finner du en oversikt over lover og regler

Lovdata

Lokal forskrift

Kontaktinformasjon

Ring servicetorget på telefon 38055555. Åpningstider mandag - fredag kl. 08.00 - 15.30

Vakttelefon veg, vann og avløp 970 32 668. Åpningstider vakttelefon alle dager 15.30 - 08.00

Finn ansatt


Publisert: 28.01.2016 09:27
Sist endret: 28.01.2016 09:27