Båtplass

Besøksadresse:

Soltaveien 1
4640 Søgne

Posadresse:


Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?Oversiktsbilde Solta båthavn

Søgne kommune tilbyr leie av båtplass for den kommunale småbåthavnen Solta og de private båthavnene Torvfjorden og Solta/Høllen.

Servicetorget har ansvaret for å behandle og tildele ledige båtplasser i Søgne kommune.

Leiesesong og priser

Sommersesongen fra 1. april tom. 31. oktober
Vinteropplag fra 1. november tom. 31.mars. Kun etter avtale med kommunen.

Prisliste leie båtplass 2018
Leieperiode Størrelse Merknad Pris
Sommer 1. april - 31. oktober 3 meter Maks 26 fot inkludert baugspyd 8654,-
Sommer 1. april - 31. oktober 3,5 meter Maks 32 fot inkludert baugspyd 10092,-
Sommer 1. april - 31. oktober 4 meter Maks 37 fot inkludert baugspyd 11541,-
Sommer 1. april - 31. oktober 5 meter Maks 37 fot inkludert baugspyd 14427,-
       
Vinterfortøyning 1. november - 31. mars 3,0 meter Kun etter avtale med kommunen 2100,- + strøm
Vinterfortøyning 1. november - 31. mars 3,5 meter Kun etter avtale med kommunen 2450,- + strøm
Vinterfortøyning 1. november - 31. mars 4 meter  Kun etter avtale med kommunen 2800,- + strøm
Vinterfortøyning 1. november - 31. mars 5 meter Kun etter avtale med kommunen 3500,- + strøm
Vinteropplag   Gjeldende prisliste for Solta og Høllen andelslag  
Venteliste   Ved oppføring på venteliste 453,-
Bytte av båtplass   Ved endring av tildelt båtplass 567,-

Leieforhold som opprettes etter 01.08 får redusert sesongleien med 50 % og etter 01.09 reduseres sesongleien med 75%.

Ledige plasser sesongen 2018

Vi har ledige plasser i de fleste størrelser for sommersesongen 2018.

Venteliste

Venteliste ved kjøp av andelsplasser i båthavner

Søgne kommune er ansvarlig for vedlikehold av ventelisten ved kjøp av andelsplasser for Høllen & Solta Båthavn og Torvefjorden Båthavn A/L .

Ved ledig andelsplass får kommunen skriftlig beskjed fra båthavnene og tar på bakgrunn av dette kontakt med personene på offentlige venteliste fra toppen.

Ventelisten bygger på politisk vedtatt reglement for tildeling. Man kan i den forbindelse merke seg at søkere kan komme/allerede stå høyt på ventelisten, selv med lite ansiennitet på bakgrunn av denne prioritering. Ventelisten kan derfor også endre seg fortløpende.
Ventelisten bygger på dokumentert dato for når man satte seg opp og danner grunnlaget for ansiennitet.

Ingen personer kan få tildelt mer enn 1 båtplass. Aldersgrense for tildeling av båtplass til personer er 15 år.

Erfaringsmessig så er det få plasser som blir ledig i løpet av året.

Venteliste

Dersom du ønsker å stå på venteliste for båtplass trenger vi å vite

Navn
Adresse
Størrelse på båtplass
Har søker hytte i Søgne kommune

Søknadsskjema båtplass

Søknad båtplass

Ferdig utfylt skjema sendes til postmottak@sogne.kommune.no eller til

Søgne Kommune
Postboks 1051
4682 Søgne

Reglement

Retningslinjer for kommunale småtbåthavner i Søgne

Regler for tildeling, fremleie og inndragning av båtplasser i småbåthavner Søgne kommune

Kontaktinformasjon

Ring servicetorget på telefon 38055555. Åpningstider mandag - fredag kl. 08.00 - 15.30

Finn ansatt


Publisert: 03.12.2015 10:18
Sist endret: 03.12.2015 10:28
Solta småbåthavn

Besøksadresse:

Soltaveien
4640 Søgne

Posadresse:


Solta småbåthavn

Besøksadresse:

Soltaveien
4640 søgne

Posadresse: