Kommuneplaner

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Revisjon av kommuneplanens samfunnsdel og arealdel

Søgne kommune arbeider med revisjon av kommuneplanens samfunnsdel og arealdel. Fristen for uttalelser til planprogrammet har gått ut, men det er fortsatt mulig å komme med konkrete innspill til arealdelen.

Siste frist for innspill til arealbruk i kommuneplanens arealdel er 1. desember 2017.

Eventuelle innspill til  arealdelen sendes til Søgne kommune, Postboks 1051, 4682 Søgne, eller på e-post til postmottak@sogne.kommune.no. Vi ber om at malen for innspill benyttes.

 Dokumenter:

Kommuneplan

Kommunedelplaner

Kommunal planstrategi

Planstrategien skal bygge på utfordringsbildet og forventet utvikling i kommunen som samfunn og organisasjon.

Innen et år etter at nytt kommunestyre er konstituert skal kommunen vedta en planstrategi, jf. plan- og bygningsloven § 10-1. Den kommunale planstrategien er en arena for å drøfte utviklingstrekk i kommunen som samfunn og organisasjon. Hovedspørsmålet ved behandling av planstrategien er om kommuneplanen skal revideres eller videreføres i kommunestyreperioden.

Gjeldende planstrategi


Publisert: 10.12.2015 09:51
Sist endret: 10.12.2015 09:54