Kommuneplaner

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Revisjon av kommuneplanens samfunnsdel og arealdel

Søgne kommune arbeider med revisjon av kommuneplanens samfunnsdel og arealdel.

ÅPEN KONTORDAG:

Planavdelingen har åpen kontordag 22. august fra kl. 0800 til 1700.

Kommunens saksbehandlere vil være tilgjengelige for å svare på spørsmål til kommuneplanen.

 

Dokumenter til høring

1. Høringsbrev.pdf
2. Vedtak og saksframlegg.pdf
3. Planbeskrivelse.pdf
4. Bestemmelser.pdf
5. Plankart.pdf
6. Konsekvensutredning.pdf
7. Arealinnspill_.pdf
8. Innspill til kommuneplanen - offentlige org. mm..pdf
9. Planer som skal oppheves - kartutsnitt.pdf

Høringsfristen er satt til 21. september 2018.

Skrivefeil i bestemmelser:

Det er feil paragrafhenvisning i bestemmelsene § 3 første ledd. Riktig henvisning skal være §§ 12 b og 13 d, ikke §§ 11 a og 12 d.

5.7.2018, Arealenheten

 

Tidligere dokumenter:

Kommuneplan

Kommunedelplaner

Kommunal planstrategi

Planstrategien skal bygge på utfordringsbildet og forventet utvikling i kommunen som samfunn og organisasjon.

Innen et år etter at nytt kommunestyre er konstituert skal kommunen vedta en planstrategi, jf. plan- og bygningsloven § 10-1. Den kommunale planstrategien er en arena for å drøfte utviklingstrekk i kommunen som samfunn og organisasjon. Hovedspørsmålet ved behandling av planstrategien er om kommuneplanen skal revideres eller videreføres i kommunestyreperioden.

Gjeldende planstrategi


Publisert: 10.12.2015 09:51
Sist endret: 10.12.2015 09:54