Startlån

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Startlån kan være en mulighet dersom du har vanskeligheter med å få oppfylt boligdrømmen din.

Hvem kan få startlån?

Startlån er et finansieringstilbud for de som ikke får boliglån i det vanlige lånemarkedet.

 • økonomisk vanskeligstilte husstander 
 • barnefamilier 
 • enslige forsørgere 
 • personer med nedsett funksjonsevne 
 • flyktninger 
 • personer med opphold på humanitært grunnlag
 • personer som ikke er norske statsborgere kan søke

Hva kan startlånet brukes til?

 • kjøpe ny eller brukt bolig – det vanligste er at privat bank finansierer deler av boligen og kommunen toppfinansierer med startlån
 • refinansiering av dyre lån for å opprettholde boforholdet
 • til utbedring
 • til tilpasning ved nedsatt funksjonsevne
 • bygging av bolig
 • til toppfinansiering

Hva må til for å få lån?

 • Boligen må være egnet for husstanden og rimelig i forhold til prisnivået på stedet der du skal bo. 
 • En hovedregel er at boligen skal ligge i den kommunen som gir lån.

Hvor mye lån kan du få?

 • Det er en forutsetning at det er tilstrekkelig inntekt til å dekke utgiftene til lån og livsopphold, og andre økonomiske utgifter. 
 • Det er opp til den enkelte kommune å vurdere om lån skal innvilges og eventuelt størrelsen på lånet.

Hvordan søker du?

Søknad startlån

 

Ferdig utfylt skjema sendes til postmottak@sogne.kommune.no eller til

Søgne Kommune
Postboks 1051
4682 Søgne

Trenger du mer informasjon?

Du kan finne mer informasjon på Husbanken eller henvendelse i servicetorget i Søgne kommune.

Kontaktinformasjon

Ring servicetorget på telefon 38055555. Åpningstider mandag - fredag kl. 08.00 - 15.30

Finn ansatt


Publisert: 08.12.2015 11:26
Sist endret: 08.12.2015 11:29
Servicetorget

Besøksadresse:

Rådhusveien 1
4640 Søgne

Posadresse:

Postboks 1051
4682 Søgne

Telefon: 38055555