Hjemmetjenesten

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Hjemmesykepleie

Hjemmesykepleien gir pleie og omsorg til syke og funksjonshemmede i eget hjem. Slik reduseres behovet for sykehjemsplass. Tjenesten kan for eksempel omfatte sårbehandling, personlig stell og medisinering. 

Hvem kan få hjemmesykepleie?

 • Du kan få hjemmesykepleie hvis du har sykdom eller funksjonshemming og trenger nødvendige helse- og omsorgstjenester.
 • Du må bo eller oppholde seg i kommunen. 
 • Du må ha rett på tjenester etter pasient- og brukerrettighetslovens § 2-1.
 • Du må selv ønske hjelpen.

Av hensyn til arbeidsmiljøet for de ansatte kan det være behov for å stille som vilkår at hjemmet blir fysisk tilrettelagt med utstyr og hjelpemidler.

Pris hjemmesykepleie

Hjemmesykepleie er gratis

Hjemmehjelp

Du kan søke om hjemmehjelp hvis du trenger praktisk hjelp til rengjøring, handling eller personlig stell. Det er kommunen som i samarbeid med deg bestemmer hvilke tjenester som skal gis. Målet er at du skal være i stand til å bo hjemme.

Hva kan du få hjelp til?

 • Vask av gulv, støvsuging, støvtørking, riste matter hver 3.uke
 • Skifte sengetøy hver 3.uke
 • Maskinvask av tøy hver 3.uke
 • Renhold utføres bare i rom som er i daglig bruk

Hvem kan få hjemmehjelp?

 • Du må bo og oppholde seg i kommunen
 • Du må være berettiget hjelp etter pasient- og brukerrettighetslovens § 2 - 1 a)
 • Du må selv ønske hjelpen
 • Ved avlastning må det foreligge særlig tyngende omsorgsoppgaver
 • Krav om tilrettelegging

Av hensyn til arbeidsmiljøet for de ansatte kan det være behov for å stille som vilkår at hjemmet blir fysisk tilrettelagt med utstyr og hjelpemidler.

Pris hjemmehjelp

Det kreves egenbetaling for praktisk bistand etter inntektsavhengig abonnementsordning. Praktisk opplæring er gratis.

Hvordan søke hjelp?

Søknad helse- og omsorgtjenester elektronisk

Søknad helse- og omsorgtjenester (.pdf)

Du kan kontakte forvaltningstjenesten for å få hjelp til å søke. Dersom en annen søker på vegne av deg, må vedkommende ha fullmakt. Det kreves legeuttalelse i forbindelse med hjemmehjelp.

Ferdig utfylt skjema sendes til postmottak@sogne.kommune.no eller til

Søgne Kommune
Postboks 1051
4682 Søgne

Kontaktinformasjon

Ring servicetorget på telefon 38055555. Åpningstider mandag - fredag kl. 08.00 - 15.30

Finn ansatt


Publisert: 03.12.2015 09:24
Sist endret: 03.12.2015 10:01
Hjemmetjenesten

Besøksadresse:

Kleplandsveien 15
4640 Søgne

Telefon: 38055555