Fysioterapi

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Fysioterapitjenesten tilbyr undersøkelser, behandling, trening og tilrettelegging til mennesker som har utfordringer knyttet til bevegelse og aktivitet. Vi jobber sammen med deg for å finne tiltak og gode løsninger. Målet er at du skal mestre hverdagen din best mulig.

Fysioterapi til voksne og eldre

Vi bistår personer over 18 år som bor hjemme og har vanskelig for å benytte fysioterapi på institutt. Vi jobber også med vurderinger/tiltak til mennesker som bor på institusjon.

Fysioterapi på institutt

En del fysioterapeuter på institutt har driftsavtale med Søgne kommune. Hos fysioterapeuter med driftsavtale betales en egenandel opp til frikort egenandelstak 2. Noen diagnoserelatert grupper har unntak for egenandel. Se mer på helfo.no.

Egenbetaling avhenger av hva slags behandling du skal ha.

Fysioterapi for barn og unge

Fysioterapi for barn og unge er et gratis tilbud for aldersgruppen 0 - 18 år med sen bevegelesutvikling eller nedsatt funksjonsevne. Vi tar i mot barn på helsestasjonen, kommer på hjemmebesøk og kan også møte barna i barnehage/ skole.

Fysioterapeuter har også ansvar for å vurdere, søke og tilpasse hjelpemidler til målgruppen, sammen med ergoterapeut for barn og unge.

Rehabilitering

Dersom du har fått en sykdom eller skade kan du ha behov for rehabilitering. Kommunen kan innvilge dette etter søknad. Rehabiliteringen kan foregå på institusjon eller som en tjeneste i hjemmet.

Hverdagsrehabilitering kan settes i gang når mange små aktiviteter i hverdagen ikke lenger er selvfølgeligheter.

Rehabilitering hjemme kan om det er ønskelig og mulig gjennomføres i ditt eget hjem.

Fysioterapeuter i Søgne med driftsavtale

Sentrumsgården fysioterapi og osteopati

Rådhusveien 35, 4640 Søgne telefon 380 50 308

Elisabeth Jakobsen Angell Generell fysioterapi / Master i idrettsfysioterapi
Erik Andersen Generell fysioterapi
Rune Skeie Generell fysioterapi
Søgne fysikalske institutt
Alexander Peersen Generell fysioterapi
Ivar Stedjan Generell fysioterapi
Kari Kristensen Generell fysioterapi / Lymfedrenasje

Rådhusveien 35, 4640 Søgne telefon 380 50 750 / 920 33 260

Se for øvrig Helfo  for gjeldende regler for økonomiske refusjon.

Kontaktinformasjon

Ring servicetorget på telefon 38055555. Åpningstider mandag - fredag kl. 08.00 - 15.30

Finn ansatt


Publisert: 08.12.2015 11:09
Sist endret: 08.12.2015 11:30
Fysio og ergoterapi

Besøksadresse:

Kleplandsveien 15
4640 Søgne

Telefon: 38055555