Frisklivssentralen

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Frisklivssentralen er en del av kommunens helsefremmende og forebyggende arbeid.

Frisklivssentralens tilbud er spesielt rettet mot personer som har økt risiko for sykdom eller har en diagnose hvor fysisk aktivitet, endret kosthold og røykeslutt har en forebyggende effekt.

Frisklivssentralen er et tilbud for beboere i Søgne kommune og Songdalen kommune, og tilbudet kan benyttes fritt mellom de to kommunene

Hvorfor frisklivssentral?

Dagens helseutfordringer krever økt forebyggende innsats. Frisklivssentralen er en viktig forebyggende helsetjeneste som tilbyr kunnskapsbasert og effektiv hjelp til å endre levevaner og mestre sykdom og helseplager.

Frisklivsresepten

Frisklivsresept er et tilbud til deg som ønsker å endre livsstil, men som ikke får det til på egenhånd. En frisklivsresept kan derfor være en god start på et mer aktivt og dermed bedre liv!


Noe for deg?
Vi ønsker å veilede deg til å finne din motivasjon til økt aktivitet. Små justeringer i livsstilen kan føre til en bedre hverdag – sammen setter vi mål og jobber mot dette! Dersom vi ser at du har behov for tettere oppfølging eller har behov for et annet tilbud, informerer vi og veileder deg dit.


Vårt tilbud
Frisklivsresepten får du av din fastlege, annet helsepersonell eller NAV. Du kan også ta kontakt selv. Når du tar kontakt med oss eller vi mottar frisklivsresepten inviterer vi deg til en samtale før du blir med i et 12 ukers opplegg med trening og undervisning.


Aktivitet
Vi er opptatt av at nivået på treningen skal være tilpasset din form og samtidig være utfordrende nok til å gi god effekt. Treningen foregår i gruppe utendørs. Treningen holdes av fysioterapeut.


Undervisning
En frisklivsresept består også av livsstilsundervisning i gruppe parallelt med treningen. Vi tar opp temaer som bl.a:
• Endring
• Motivasjon
• Fysisk aktivitet og bevegelse
• Kosthold
• Søvn
• Smerter
• Stress

Kostholdsundervnisningen er basert på de nasjonale anbefalingene for ernæring
Vil følger Helsedirektoratets prinsipper for fysisk aktivitet og bevegelse


Pris
For 12 uker med trening og undervisning betaler du kr 300,-

Hva skjer når reseptperioden er slutt?
Etter 12 uker evalueres perioden i en avslutningssamtale. Det er viktig for oss at de endringene du gjør her hos oss opprettholdes. Vi er derfor behjelpelige med å finne en aktivitet du kan fortsette med. Etter endt kursforløp sender vi en tilbakemelding til fastlege og evt andre henvisere.

Frisklivsresept

Treningsgrupper

Vi er opptatt av at nivået på treningene skal være tilpasset din form men samtidig også gi deg nok utfordring til å få god effekt.

 MANDAG

 TIRSDAG

 TORSDAG

 FREDAG

 Utetrening Sogndalen

10.00-11.00

Oppmøte Joker Nodeland

 

Gruppetrening for seniorer

10.00 - 11.00

3. etasje, Helsehuset Søgne

Pris: kr. 300,- pr år.

 Utetrening Søgne

 09.00-10.00

Høllestranda, Søgne

 

 

 Frisklivsresept

Kurs à 12 uker.

Ta kontakt med Frisklivssentralen for mer informasjon

Gruppetrening for seniorer

10.00 - 11.00

3. etasje, Helsehuset Søgne

Pris: kr. 300,- pr år.

Kvinnetrening -Treffen

11.00 - 12.00

3. etasje, Helsehuset Søgne

GRATIS

                                                 Alle treningsgruppene følger skolens ferier

 

Utendørs treningsgruppe Sogndalen

Oppmøte: Joker Nodeland

Tidspunkt: Mandag kl 10-11

Pris: 300 kr pr semester

Treningen ledes av fysioterapeut.

 

Gruppetrening for seniorer

Er du over 65 år?

Har du balanse- eller gangproblemer?

Kjenner du deg ustø?

Kan du gå innendørs uten hjelpemidler?

Frisklivssentralen starter opp gruppetrening for å holde deg sterk og stødig.

Tid: Mandager og torsdag kl 10.00-11.00.

Treningen følger skolens ferier.

Sted: 3. etasje i Helsehuset på Tangvall, Rådhusveien 5.

Pris: 300 kr pr år

  

Utendørs treningsgruppe Søgne

Sted: oppmøte Høllesanden

Tidspunkt. Tirsdager kl 9-10.

Pris. 300,- kr pr semester

 

Kvinnetrening - Treffen

Treffen er et gratis tilbud for kvinner som ønsker å trene sammen med andre. Du som er ny i Norge er spesielt velkommen.

Etter trening drikker vi kaffe og te sammen og blir kjent. Noen ganger blir det også undervisning om temaer knyttet til kosthold og helse.

 Sted: 3. etasje på helsehuset, Tangvall.

Tidspunkt: Fredager kl. 11.00 - 12.30 (følger skoleåret). 

 

Kurs

Oversikt over kurs høsten 2019

Bra mat

Bra mat er et inspirasjonskurs for å få til varig endring av matvaner og matvarevalg. ​Det er basert på helsedirektoratets anbefalinger for ernæring. Kurset gir deg en introduksjon i endring av levevaner og forslag til hvordan du kan begynne prosessen med å endre kostvaner

Målsettingen med kurset er å motivere, hjelpe og støtte deg til å gjøre positive forandringer i kostholdet under mottoet «små skritt – store forbedringer».

Du vil få hjelp til å finne fram motivasjonen til å endre kostholdet og få verktøy til å gjøre gode valg i hverdagen.

 

Tilbudet er gruppebasert og endringsrettet. Kurset er ikke behandlingsfokusert og erstatter ikke individuell oppfølging fra autorisert helsepersonell.

 

Innhold

Bra mat for bedre helse. Velkommen på kurs

Må det søte liv smake søtt?

Fettkvalitet og varedeklarasjon

Maten er servert! Matøkonomi. Praktisk matlaging

Fargerik mat i hverdagen. - Veien videre

 

Kursavgift250 kr.  Kokebok inngår i prisen.

 

Nyttige lenker

Helsenorge

 

Tobakksfri

Tobakksfri er et kurstilbud til deg som ønsker å slutte å røyke eller snuse. Kurset består av 6 samlinger. De tre første møtene brukes til å forberede seg på å slutte. I de neste møtene jobber vi med å opprettholde røykfriheten og motivasjonen.

Mange opplever at det er lettere å bli tobakksfrie sammen med andre. Kurset er basert på metoden motiverende samtale.

Tidspunkt: Kurset holdes Onsdager kl 18.30 - 20.00, Datoene er 16. januar, 23. januar, 30.januar, 6. februar, 13. februar og 27. februar.

Sted: Undervisningsrommet, Songdalstunet, Songdalsvegen 60, 4645 Nodeland.

Kursavgift: 250 kr. Kursmateriell inngår i prisen.

For påmelding og nærmere opplysninger, kontakt:

Stine Sandnes Henriksen,

Tel: 468 55 042   E-post: frisklivssentralen@songdalen.kommune.no

 

Nyttige lenker

Helsenorge

 

Søvnkurs

Strever du med søvn og ønsker veiledning og tips til å sove bedre?

Kurset holdes av helsepersonell med kompetanse på søvn. Kurset består av undervisning, erfaringsutveksling og råd og tips angående søvn.

Søgne og Songdalen Frisklivssentral arrangerer søvnkurs for innbyggere i Songdalen og Søgne kommune.

Tidspunkt: Kurset legges opp til firetreffpunkter av 1,5 timer varighet


Pris: Gratis

 

Læring og mestringskurs

Knutepunkt Sørlandet kommunene samarbeider om lærings og mestringstilbud til blant annet personer som har KOLS, diabetes 2, lettere psykiske lidelser og mestringskurs på tvers av diagnoser. Alle kursene er tilgjengelige for alle innbyggerne i de syv kommunene.

Læring og mestringskurs

 

KID- Kurs i mestring av depresjon

Opplever du nedstemthet og/eller depresjonssymptomer som går ut over livskvalitet og funksjonsevne? KID-kurset er for deg som ønsker å ta tak i disse symptomene for få en bedre hverdag. Her vil du møte andre i samme situasjon som deg.

KID står for "kurs i mestring av depresjon" og tar sikte på å:

 • Forkorte varigheten på depresjonen
 • Redusere intensiteten på symptomene og gjenvinne tapte funksjoner
 • Forebygge depresjonen ved at du blir klar over dine egne signaler og kjennetegn
 • At du selv skal kunne håndtere nedturer og bryte negative tankemønstre

Du trenger ikke henvisning fra lege for å delta på kurset.

Pris Kurset går over 8 samliger på 2,5 timer. Pris 500,- som dekker kursmateriell og kaffe/te.

Nyttige lenker

Rask psykisk hjelp

Læring og mestring innen helse

 

KIB – Kurs i mestring av belastning

Kurset er utarbeidet for personer som har behov for å bedre evnen til å mestre belastninger knyttet til både helse, arbeid og privatliv. Eksempler på belastninger kan være:

 • Tidspress
 • Konflikter
 • For mye/for lite utfordringer
 • Mobbing og krenkelser
 • Problemer i mellommenneskelige forhold
 • Sykdom/helseproblemer
 • Livskriser

Kurset er basert på kognitiv teori og blir ledet av godkjente kursledere.

Kurset er på 10 samlinger, med 2 oppfølgingssamlinger. Pris 500,- som dekker kursmateriell og kaffe/te.

Oppstart: 26. fabruar 2019 kl 1300 - 1530 

Sted: Søgne omsorgssenter, Klepplandsveien 15

Dersom du ønsker mer informasjon om tilbudet, kontakt:

Stine Sandnes Henriksen tlf. 468 55 042 Mail: frisklivssentralen@songdalen.kommune.no

Nyttige lenker

Knutepunkt sørlandet  

Diabetes type 2

Står du i fare for å få eller har du diabetes type 2? Søgne kommune har tilbud til deg som ønsker å mestre hverdagen bedre med diagnosen. Her får du muligheten til å møte andre i samme situasjon.

Diabeteskurset er for deg som

 • har diabetes type 2 eller deg som står i fare for å utvikle diabetes
 • vil lære mer om diabetes type 2
 • ønsker å møte andre i samme situasjon
 • bor i kommunene: Søgne, Songdalen, Vennesla, Iveland, Birkenes, Lillesand og Kristiansand
 • er pårørende og som ønsker å lære mer om diabetes type 2

Nyttige lenker

Helsenorge

Diabetesforbundet

 

KOLS-kurs

Kolskurset er et kurs som inneholder undervisning, erfaringsutveksling og noe trening. Dette er et tilbud til deg som ønsker å lære mer om kols. Temaene vi tar opp røykeslutt, fysisk aktivitet, kosthold og mestring av daglige situasjoner.

Kolskurset er for deg som

 • har symptomer på kols eller har fått diagnosen kols
 • bor i kommunene: Kristiansand, Søgne, Songdalen, Vennesla, Iveland, Birkenes og Lillesand
 • pårørende som ønsker å lære mer kols

Pris 250,- inklduert kursmateriell

4 kurskvelder

 

Nyttige lenker

Helsenorge

Landsforeningen for hjerte- og lungesyke

 

Lover og regler

Aktuelle lover og regler

Kontaktinformasjon

Frisklivssentralen Søgne og Songdalen 481 79 106 eller på mail:frisklivssentralen@sogne.kommune.no. Du kan også ringe servicetorget på telefon 38055555. Servicetorget holder åpent mandag - fredag kl. 08.00 - 15.30

Finn ansatt

Facebook

Følg Frisklivssentralen på facebook.


Publisert: 09.12.2015 14:52
Sist endret: 09.12.2015 14:53
Frisklivssentralen

Besøksadresse:

Rådhusveien 5
4640 Søgne

Telefon: 38055555

Kontaktperson: Frisklivssentralen

Telefon: 90773030