Barnehager

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


En oppvekst i Søgne skal være spennende, trygg og danne grunnlag for gode levekår som voksen. Som innbygger i Søgne kommune kan du velge mellom både kommunale og private barnehager.

Søk barnehageplass

Søknadsfristen til hovedopptaket for året 2019- 2020 er 1. mars 2019. Vi har samordnet opptak for alle kommunale og private barnehager. Søknader som kommer inn etter søknadsfristen blir liggende på ventelisten, og vil bli besvart dersom det blir ledig plass.

Søknad, endringer og oppsigelse av barnehageplass 2018 - 2019

Søknad, endring og oppsigelse av barnehageplass 2019 - 2020

Barn som fyller 1 år

Barn som er født  i september og oktober har rett til plass fra den måneden de fyller 1 år og dersom det er søkt innen hovedopptaket 1.mars . Barn som er født i november har også rett til plass fra den måneden de fyller 1 år og dersom det er søkt innen hovedopptaket 1.mars. Dette er under forutsetning at forslag om lovendring i barnehageloven blir vedtatt. 

Ledige barnehageplasser

Ledige barnehageplasser 2018 - 2019

Vi har pr. 07. januar 2019 følgende ledige barnehageplasser

Spiren 4,6 plasser for barn over 3 år
Åros 2 ledig plass for barn over 3 år

 

Kommunale barnehager

Åros barnehage

Åros barnehage

Sjøstjerna barnehage

Sjøstjerna barnehage

Torvmoen barnehage

Torvmoen barnehage

Solstrålen barnehage

Solstrålen barnehage

Havåsen barnehage

Les mer om ny barnehage her

Private barnehager

Espira Vedderheia barnehage

Espira Vedderheia barnehage

Spiren barnehage

Spiren barnehage

Læringsverstedet Søgne barnehage

Læringsverkstedet Søgne barnehage

Private familie barnehager

Salemsveien familiebarnehage

Salemsveien familiebarnehage

Stokkelandsåsen familie barnehage

Stokkelandsåsen familie barnehage

Hølleveien familie barnehage

Hølleveien familiebarnehage

Lisebo familiebarnehage
Blåsmoen familiebarnehage

Priser

Priser
Priser 2018
Antall dager Kr
5 2 910,-
4 2 328,-
3 1 746,-
2,5 1 455,-
2 1 164,-

 

Priser pr 01.01.2019
Antall dager Kr
5 2 990,-
4 2 392,-
3 1 794,-
50% (2,5) 1 495,-
2 1 196,-

Barnehagene i Søgne har søskenmoderasjon på 30% for barn nummer to og 50% for barn nummer tre eller flere.

Kostpenger

Kostpenger utgjør 300,- for 5 dagers plass. Kan variere i private barnehager.

Redusert foreldrebetaling og gratis kjernetid

Redusert foreldrebetaling og gratis kjernetid

1. Redusert foreldrebetaling for familier med inntekt under Kr. 533 500,-  

2. Gratis kjernetid 20 timer i uken for 3, 4 og 5 – åringer for familier med inntekt under Kr. 533 500,-

I statsbudsjettet for 2019 er maksprisen foreslått endret til kr 2990,- fra 01.01.2019, og endres til kr 3040,- fra 01.08.2019. Det er også foreslått at ordningen med gratis kjernetid også skal gjelde for 2-åringer fra 01.08.2019. Dette vil eventuelt endre grensa for retten til redusert foreldrebetaling. Grensen for redusert foreldrebetaling vil i det tilfelle være Kr. 548 167,- fra 01.01.2019

Hvordan få redusert foreldrebetaling og gratis kjernetid

Redusert foreldrebetaling kan søkes dersom maksprisen for barnehageplass er høyere enn 6 % av husholdningens samlede skattepliktige person- og kapitalinntekt.

Gratis kjernetid for tre, fire- og femåringer
Alle 3,4- og 5-åringer, og barn med utsatt skolestart, som bor i husholdninger med lav inntekt har rett til å få 20 timer gratis oppholdstid i barnehage per uke. Ordningen følger barnehageåret, og gjelder fra høsten da barnet har tre år igjen til skolestart.

Barn som har rett på gratis kjernetid har også rett på reduksjon i foreldrebetalingen. Ved beregning av foreldrebetaling for en heltidsplass, skal det først beregnes etter ordningen med redusert foreldrebetaling, deretter skal det trekkes fra betalingen for de 20 gratis oppholdstimene.

Vedtak om redusert foreldrebetaling gjelder for ett barnehageår. Det må søkes på nytt før 15. juni for å ha krav på vedtak fra august 2018. Søknader som mottas i løpet av året innvilges fra påfølgende måned.

Husk å vedlegge siste utsendte skattemelding for de voksne i husholdningen, denne kan også ettersendes etter at søknaden er innsendt.

Søknad redusert foreldrebetaling

Skyss

Retten til skyss foreligger i de tilfellene hvor barnet av særlige grunner har et behov for skyss. Nødvendig behov foreligger når foreldrene har vesentlig større byrde knyttet til skyss enn andre foreldre som har barn i barnehage. Jfr barnehageloven

Søknad om skyss

Vedtekter for kommunale barnehager i Søgne

Vedtekter for kommunale barnehager i Søgne

Vedtekter

Kontaktinformasjon

Ring servicetorget på telefon 38055555. Åpningstider mandag - fredag kl. 08.00 - 15.30

Finn ansatt


Publisert: 10.12.2015 09:14
Sist endret: 10.12.2015 12:48