Tømming av tette tanker i august

Utføres i uke 31, 32 og 33

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Tømming av tette tanker fra boliger og hytter som nås med tankbil, vil bli utført i uke 31, 32 og 33.  

Abonnenten må legge forholdene til rette for tømming. Dette innebærer at kumlokk må være frigjort for jord og ikke være utilgjengelig på grunn av gjerder, murer, plattinger, hekker etc. Tankens plassering på tomta kan med fordel markeres med en høy stav. Adkomstveien må være kjørbar for tømmebil.

For Søgne kommune utfører http://sjt-miljo.no/  denne tjenesten.

Kontaktinformasjon:

SJT MILJØ AS:
Tlf. 38 01 00 94 - kl. 07:00–15:00
Tlf. 957 01 248 - vakttelefon utenom ordinær arbeidstid samt helg.

 http://sjt-miljo.no/

Søgne kommune:

Tlf. 38 05 55 55 – servicetorget

Tlf. 482 95 595- 08:00-15:30.

https://www.sogne.kommune.no/


Publisert: 26.07.2018 15:26
Sist endret: 26.07.2018 15:31