Stortingsvalget 2017

Her kan du stemme på valgdagen 11. september 2017

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Det holdes valg på representanter til Stortinget mandag 11. september 2017.

Hvor kan du stemme?

Nygårdshallen ved Nygård skole  kl. 10.00 – 20.00

Hvem har stemmerett?

Stemmerett ved stortingsvalg har norske statsborgere som:

  • Innført i manntallet
  • vil ha fylt 18 år innen utgangen av valgåret og som
  • ikke har mistet stemmeretten etter Grunnloven § 53 og som
  • er eller noen gang har vært, folkeregisterført som bosatt i Norge. Ansatte i diplomatiet eller konsulatvesenet og deres husstand har stemmerett selv om de ikke oppfyller bosettingskriteriet.

Legitimasjon

Valgloven sier at en velger som er ukjent for stemmemottaker skal legitimere seg. Ta derfor med legitimasjon når du skal stemme. Det er ikke nok å oppgi navn og fødselsdato. Eksempel på gyldig legitimasjon er pass, førerkort eller bankkort med bilde.

Valgkort

Alle velgere får tilsendt valgkort i posten. Ta med valgkortet på valgdagen, da det forenkler stemmemottakerens arbeid og det går raskere for deg å stemme.


Publisert: 09.08.2017 10:02
Sist endret: 09.08.2017 10:19