Hva kan vi hjelpe deg med?

Aktuelt

- Ikke ta med barna på voksenfest

Kommuneoverlegen oppfordrer til måtehold.

Les mer »

07.12.2018

Nytt innbyggermagasin på vei hjem til deg

Samtlige husstander i Søgne, Songdalen og Kristiansand får innbyggermagasin hjem i posten.

Les mer »

07.12.2018

Brosjyre om egenberedskap

Brosjyre om egenberedskap kommer nå ut til alle landets husstander.

Les mer »

05.12.2018

Offentlig høring Årsbudsjett 2019 og Økonomiplan 2019 – 2022

Økonomiplan 2019 – 2022 og Årsbudsjett 2019 legges ut til offentlig høring med frist 13. desember 2018 kl 12.00

Les mer »

29.11.2018

Vannmåleravlesning 2018

Nå er det på tide å lese av vannmåleren for alle husstander og hytter i Søgne kommune. Fristen er 20.12.2018

Les mer »

29.11.2018

Kommunale eiendomsgebyrer 2019

Søgne kommunestyret vedtok i møte 22.11.18 i sak 117/18 gebyrer for følgende tjenester:

Les mer »

26.11.2018

Informasjon om vår nye kommunale barnehage

Havåsen barnehage skal etter planen åpne i august 2019.

Les mer »

15.11.2018

Tømming av tanker fra hytter og bolig på fastland og sjø

Vil bli utført i uke 47, 48 og 49

Les mer »

15.11.2018

Elevers rett til et trygt og godt skolemiljø

En film for alle med interesse for utdanning i Aust- og Vest-Agder.

Les mer »

29.10.2018

Endre veinavn

Offentlig ettersyn og høring av nytt veinavn i Høllen

Les mer »

26.10.2018

NAV Søgne

NAV Søgne holder stengt tirsdag 6. november

Les mer »

25.10.2018

Livslyst etter kreft

Kurset - Livslyst når det røyner på, har påmeldingsfrist 26. oktober.

Les mer »

22.10.2018

Cool Planning Utstilling

Arbeidet er utstilt i biblioteket på rådhuset i Søgne fra 22. oktober til 02. november

Les mer »

22.10.2018

Råd om egenberedskap

Dette bør du ha som beredskapslager hjemme, i følge Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB).

Les mer »

22.10.2018

Asfaltering i Fåmyråsen og Grønngjelet uke 42 og 43

Arbeidet med å asfaltere nytt lag asfalt på Famyråsen og Grønngjelet begynner i slutten av uke 42

Les mer »

15.10.2018

Oppheving av kokeanbefaling

Vi har besluttet å oppheve anbefalingen av kokevarselet av drikkevann

Les mer »

13.10.2018

Anbefaling om koking av vann

Oppdatert informasjon om berørte områder etter brudd på vannledning i Toftelandsveien/Kleplandsveien

Les mer »

12.10.2018

Brudd på vannledning

Som et føre-var-prinsipp anbefaler kommunen at vann til drikking og matlaging gis et oppkok inntil ny beskjed blir gitt.

Les mer »

11.10.2018

Adkomst til Helsehuset

På grunn av pågående bygging av ny lekeplass på torget er nærmeste gangadkomst fra vest inn mot hovedinngang til helsehuset stengt.

Les mer »

03.10.2018

Siste frist for gratis HPV-vaksine

Desember 2018 er siste mulighet for å starte gratis HPV-vaksinasjon mot livmorhalskreft. Tilbudet er for kvinner født 1991 eller senere.

Les mer »

03.10.2018

Invitasjon til kulturaktører

Nye Kristiansand inviterer kulturaktører til møte om tilskuddsordninger, mandag 8. oktober kl. 18.00 – 20.00 i Songdalen rådhus

Les mer »

01.10.2018

Vedlikehold på hovedvannledningen til Langenes

Arbeidet utføres i tidsrommet fra kl 09.00 til 18.00 torsdag 27.09.2018.

Les mer »

25.09.2018

Fare for kraftig vind

Meteorologisk institutt har utstedt farevarsel om svært kraftig vind, oransje nivå, gjeldende for fredag 21.09 i tiden 12.00-22.00.

Les mer »

21.09.2018

Velkommen til Urban Lounge i Søgne rådhus

En uformell samlingsplass for alle som ønsker å snakke og drømme om hvordan vår fremtid i nye Kristiansand kan se ut!

Les mer »

20.09.2018

Refleksvester til alle barnehagebarn

Nullvisjonen har i samarbeid med Repstad Anlegg gleden av å invitere alle barnehagebarn i Søgne til Tangvall mandag 24. september 2018.

Les mer »

18.09.2018

Oppgraderingen av torvet på Tangvall

Arbeidet er påbegynt

Les mer »

29.08.2018

Sommerlesfesten 2018

Søgne Bibliotek inviterer til Sommerlesfest onsdag 19.09 kl 1730-1900

Les mer »

03.09.2018

Nye åpningstider

Byggesakskontoret innfører nye åpningstider fra og med 10.september 2018

Les mer »

31.08.2018

Åpen kontordag om kommuneplanen

Onsdag 22. august har planavdelingen åpen kontordag fra kl. 0800 - 1700.

Les mer »

20.08.2018

Erstatning for klimabetinget avlingssvikt

Etter en vekstsesong med ekstrem tørke, er det mange bønder som vil søke om erstatning for avlingssvikt.

Les mer »

20.08.2018

Opphevelse av totalforbud på aktivitet som kan føre til brann i skog og utmark

Totalforbudet på aktivitet som kan føre til brann i skog og annen utmark oppheves.

Les mer »

10.08.2018

Landbruket må høyne brannberedskapen

Situasjonen er nå så ekstrem over store deler av landet at bønder oppfordres til å iverksette ytterligere tiltak for å høyne brannberedskapen.

Les mer »

07.08.2018

Tilskudd frivillige organisasjoner

- søknadsfrist 31. august 2018

Les mer »

01.08.2018

Tømming av tette tanker i august

Utføres i uke 31, 32 og 33

Les mer »

26.07.2018

Vannpost

Drikkevann / dusj

Les mer »

24.07.2018

Hagevanning

Ingeniørvesenet innfører forbud mot bruk av vannspreder

Les mer »

23.07.2018

Avlingssvikt

Meld fra til kommunen dersom tørken og varmen ser ut til å gi betydelig avlingssvikt

Les mer »

16.07.2018

Redusert åpningstid

Byggesakskontoret vil ha redusert åpningstid frem til og med fredag 04.08.18

Les mer »

13.07.2018

Gledesspredere

Ungdom trenger arbeid, de eldre trenger aktivitet og kommunen trenger arbeidskraft. 30 ungdommer under 18 år jobber som gledesspredere i Søgne kommune

Les mer »

12.07.2018

Forbud å gjøre opp ild

Brannsjefene i Agder har besluttet at det nedlegges totalforbud på aktivitet som kan medføre antennelse av skog og annen utmark.

Les mer »

06.07.2018

Digital versjon av innbyggermagasinet

Her er den digitale versjonen av juni-utgaven av innbyggermagasinet for nye Kristiansand.

Les mer »

29.06.2018

Tilskudd til turstier

Utlysning av midler til vedlikehold, opprusting og bygging av turstier og turveier i Søgne.

Les mer »

27.06.2018

Byggesakskontoret stengt

Byggesakskontoret holder stengt førstkommende fredag 22.juni fra kl. 11.30

Les mer »

20.06.2018

St.Hans bål

Værprognoser tyder på at det vil være forsvarlig å tenne opp St. Hans bål på enkelte steder

Les mer »

20.06.2018

Kartlegger strømnettet på Agder

Agder Energi Nett har satt i gang en omfattende kartlegging av lavspentnettet på Agder.

Les mer »

15.06.2018

Ekstraordinært møte i formannskapet

NY TID!  Formannskapet innkalles til ekstraordinært møte

Les mer »

14.06.2018

Hei til Hav 2018

Gratis folkefest for Søgne og Songdalen 17. juni

Les mer »

14.06.2018

Møte i kommunestyre

Søgne kommunestyre innkalles til møte torsdag 21. juni kl. 17.30

Les mer »

13.06.2018

Tømming av tette tanker

Tømming av tette tanker fra hytter som nås med tankbil, vil bli utført i uke 25, 26 og 27.

Les mer »

13.06.2018

Skatteoppgjøret

Når kommer skattepengene?

Les mer »

07.06.2018

Hva er viktig for deg

Hva er viktig for deg dagen markeres i hele landet 06. juni, også i Søgne

Les mer »

05.06.2018

Informasjonsmøte

Velkommen til åpent informasjonsmøte om ny statlig barnevernsinstitusjon i Søgne torsdag 07. juni kl. 19

Les mer »

04.06.2018

Hagevanning i Søgne

Hagevanning i Søgne tillates kun mellom kl. 19.00 og 23.00. Vi ber alle respektere disse tidene, om ikke kan det bli innført total forbud mot hagevanning

Les mer »

04.06.2018

Bading frarådes

Grunnet kloakkutslipp i Søgneelva frarådes det å bade på Høllesanden frem til og med 29. mai

Les mer »

28.05.2018

Totalt bålforbud

Brannvesenet har med bakgrunn i økende skogbrannfare nedlagt forbud om grilling/bål utendørs (unntak grilling i egen hage) fra og med i dag

Les mer »

23.05.2018

Hytterenovasjon

Etter en vinter med mye snø og tilhørende utfordringer er alle hytterenovasjonspunktene i Søgne åpnet

Les mer »

22.05.2018

Kommunestyre 24.05.18

Søgne kommunestyre innkalles til møte torsdag 24. mai kl. 17.30

Les mer »

16.05.2018

Tour des Fjords i Søgne

Verdens beste syklister i verdens vakreste omgivelser og 22. mai kommer de til Søgne

Les mer »

16.05.2018

Bredbånd i distriktene

Fra 2014 har det kommet en ny statlig tilskuddsordning for utbygging av bredbånd i distriktene.

Les mer »

14.05.2018

Rådmannens ledergruppe

Dette er kandidatene som er innstilt til rådmannens ledergruppe i Nye Kristiansand

Les mer »

11.05.2018

Dårlig internettilgang eller mobildekning?

Nå har du muligheten til både å bevise dette og til være med og påvirke fremtidens internett-tilgang.

Les mer »

09.05.2018

Besøk av - Eldre- og folkehelseministeren ved Søgne omsorgssenter

8. mai 2018 besøker Åse Michaelsen Søgne og får høre mer om et initiativ der enslige eldre samles for å spise sammen.

Les mer »

07.05.2018

Program for 17. mai i Søgne 2018

Årets program for 17. mai er klar.

Les mer »

03.05.2018

Den store strandryddedagen 2018

Vi oppfordrer privatpersoner, lag og foreninger til å plukke avfall i og ved vann og sjø hele året, men spesielt nå om våren.

Les mer »

27.04.2018

Deler du og naboen brønn?

Nå skal alle små vannforsyningssystem registreres hos mattilsynet. Registering er gratis.

Les mer »

16.04.2018

Kemnertjenestene slås allerede sammen!

Som et ledd i den kommende kommunesammenslåingen så er det inngått avtale om en samordning av skatteoppkreverfunksjon mellom Søgne og Kristiansand kommune allerede fra 1. april.

Les mer »

05.04.2018

Startlån og tilskudd

Søgne kommune har tilgjengelige midler til startlån, tilskudd til etablering og tilpasning for 2018

Les mer »

26.03.2018

Tilskudd til rydding av beitegrunn

Søknadsfrist settes til 1. mai. Det kan søkes på prosjekter som er påbegynt i 2018.

Les mer »

23.03.2018

Tømming av tette tanker og septik i april

Gjennomføres i ukene 14 til 17

Les mer »

19.03.2018

Endring i oppstart Plan- og miljøutvalgsmøtet 21.03.2018

Plan- og miljøutvalget skal på befaring før møtet starter onsdag 21.03.2018.Ordinært møte har en forventet oppstart kl 09:30.

Les mer »

16.03.2018

Sykle til jobben 2018

Gratis for alle som bor eller jobber i Søgne kommune. Alle aktiviteter teller!

Les mer »

15.03.2018

Alarmtelefon for barn og unge

Alarmtelefonen 116 111 for barn og unge er nå tilgjengelig hele døgnet for innbyggere i Kristiansand, Søgne, Songdalen, Birkenes og Lillesand.

Les mer »

14.03.2018

Internasjonal lunsj på Tangvall torv

Nydelige retter fra forskjellige land. Fredag 16. mars kl. 11.00

Les mer »

12.03.2018

Eiendomsskatt 2018 - offentlig ettersyn

Nå kan du sjekke eiendomsskatten for 2018

Les mer »

01.03.2018

Nytt tidspunkt for Plan- og miljøutvalget 28.02.2018

Oppstart kl 0900 i kommunestyresalen.

Les mer »

27.02.2018

Høring av navnesak

Høring av navnesak som omfatter Skjeggåsen, Herøya, Kjærsveien, del av Repstad-veien og del av Svemmelandsveien

Les mer »

27.02.2018

Forskerfabrikkens sommerskole i Søgne

I samarbeid med Forskerfabrikken arrangerer Søgne kommunene sommerskole. Sommerskolene arrangeres på Nygård skole i uke 26 og uke 33

Les mer »

26.02.2018

Sikring av barn i bil

Nullvisjonen inviterer småbarnsforeldre, besteforeldre og andre som trenger å vite hvordan du kan sikre barn i bil.

Les mer »

06.02.2018

Leif Hüberts Legat 2018

Det deles ut midler til støttetiltak for unge og hjelp til humanitære og sosial innsats i Søgne kommune.

Les mer »

29.01.2018

Eiendomsgebyrer 2018

Gebyrer for Ingeniørvesenet og Arealenheten ble vedtatt i kommunestyret 14.12.2017

Les mer »

24.01.2018

Ungdomsprosjektet

Vi har nå åpnet for påmelding til ungdomsprosjektet 2018 i alle kommuner som er tilsluttet Nullvisjonen.

Les mer »

15.01.2018

Nasjonal pårørendeundersøkelse

En nasjonal undersøkelse blant pårørende, uansett diagnose eller tilstand til den/de man er pårørende for.

Les mer »

11.01.2018

Melding om renset utslipp

Mandag 15.01.2018 vil renset avløpsvann slippes ut i Solta båthavn

Les mer »

09.01.2018

Sommerjobbmesse

Nav Søgne og Søgne Kommune arrangerer Sommerjobbmesse - onsdag 24. januar 2018

Les mer »

04.01.2018

Tilskudd til frivillige organisasjoner

Tilskuddsordning for frivillige organisasjoner med søknadsfrist 31. januar 2018

Les mer »

03.01.2018

Nyttårsaften 2017

Velkommen til nyttårsmarkering på Årosveden og Eidsveden med stort felles fyrverkeri

Les mer »

29.12.2017

Ny henteordning for plastemballasje

Innsamling av plastemballasje starter i februar. Du får utdelt plastsekker. Avfall Sør henter plastemballasjen samme dag som papp og papir

Les mer »

22.12.2017

Julehilsen fra ordføreren

Det har vært mange positive ting i kommunen vår det siste året. Det har likevel vært et vanskelig år for mange i Søgne.

Les mer »

22.12.2017

Trenger flere trygge fosterhjem for ungdom

8 av 10 fosterforeldre sier de aldri ville vært foruten det å være fosterhjem.

Les mer »

11.12.2017

Vannmåleravlesning 2017

Nå er det på tide å lese av vannmåleren for alle husstander og hytter i Søgne kommune. Fristen er 20.12.2017

Les mer »

01.12.2017

Økonomiplan 2018-2021

Les formannskapets innstilling til økonomiplan 2018-2021

Les mer »

30.11.2017

Sms-varslinger fra kommunen

Av og til kan det være behov for kommunen å varsle sine innbyggere ved vannstenging og arbeid på vann- og avløpsledningene.

Les mer »

29.11.2017

Vannstegning tirsdag 21.november

Gjelder Buheiveien og deler av Eikeheiveien.

Les mer »

20.11.2017

Økonomiplan 2018 - 2021

Kursen som ble satt i 2017-budsjettet holdes fast i rådmannens forslag til budsjett, men på investeringssiden foreslås det imidlertid relativt store endringer.

Les mer »

07.11.2017

Fikk boligdrømmen oppfylt

Rita Helene Hansen hadde lenge drømt om å få kjøpe sin egen bolig. Drømmen ble til virkelighet med startlån fra Husbanken.

Les mer »

06.11.2017

Borgerlig vigsel

Kommunene overtar borgerlige vigsler fra 1. januar 2018

Les mer »

03.11.2017

Kontrollutvalget 31. oktober 2017

Møtet i kontrollutvalget 31. oktober 2017 er avlyst

Les mer »

23.10.2017

Gatelys

Nå kan du melde inn feil og mangler på gatelys i Søgne kommune i vårt nye digitale feilmeldingssystem.

Les mer »

23.10.2017

Gå til nyhetsarkiv »

Visste du at...

"Søgne- skjærgården består av 1229 øyer, holmer og skjær".

Les mer om Søgne her