Kommunereformen

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Hva er kommunereformen?

Stortinget har gitt tilslutning til å gjennomføre en kommunereform. Målet er større, mer robuste kommuner med økt makt og myndighet. Dette er nødvendig for å møte morgendagens utfordringer og stadig økte forventninger fra innbyggerne.

Hovedmål for en ny kommunereform

  • Gode og likeverdige tjenester til innbyggerne
  • Helhetlig og samordnet samfunnsutvikling
  • Bærekraftige og økonomisk robuste kommuner
  • Styrke lokaldemokratiet og gi større kommuner flere oppgaver

Kommunereformen i Søgne

Fem av de sju kommunene i Knutepunkt Sørlandet gjorde høsten 2015 vedtak om å forhandle med tanke på å slå seg sammen til en ny kommune. De fem kommunene er Søgne, Songdalen, Birkenes, Lillesand og Kristiansand. Kommunestyrene i Iveland og Vennesla stemte nei til å være med i forhandlinger. Navnet på forhandlingene er K5. Samtidig pågår det forhandlinger mellom  Songdalen og Søgne, med arbeidsnavnet K2

Det er valgt et forhandlingsutvalg som består av ordfører, varaordfører og et formannskapsmedlem. De fem ordførerne og rådmennene utgjør arbeidsutvalget.

Ordfører Johnny Greibesland fra Songdalen leder både forhandlingsutvalget og arbeidsutvalget.

Disse sitter i forhandlingsutvalget

Birkenes: Ordfører Anders Christiansen (Ap) - leder
Varaordfører Anne Kari Birkeland (KrF)
Gunnar Høygilt (H)

Kristiansand: Ordfører Harald Furre (H) - leder
Varaordfører Jørgen Kristiansen (KrF)
Mette Gundersen (Ap)

Lillesand: Ordfører Arne Thomassen (H) - leder
Varaordfører Jorunn Elisabeth Lossius (KrF)
Abel Cecilie Knibe Hanssen (Ap)

Songdalen: Ordfører Johnny Greibesland (Sp) – leder
Varaordfører Jan Erik Tønnesland (Ap)
Anita Belinda Halvorsen (Ap)

Søgne: Ordfører Astrid Margrethe Hilde (Ap) - leder
Varaordfører Egel Terkelsen (FrP)
Tom Løchen (H)

Vil du vite mer om kommunereformen?

Les mer om Nye Kristiansand K5

Les mer om Nye Søgne K2

Folkeavstemning

Folkeavstemmingen finner sted mandag 6.juni 2016 kl. 10-20 i Nygårdshallen.

Folkeavstemmningen skal være rådgivgende, men innbyggernes råd skal ved høy valgdeltakelse veie tungt.

Alle innbyggere som er registrert i Søgne kommune som fyller 16 år i 2016 kan avgi stemme.

Forhåndstemmegivning

Forhåndsstemmegivning foregår i servicetorget og biblioteket på Rådhuset i perioden 09.mai til 03.juni, inkludert lørdager 21. og 28. mai. Stemmelokalet følger bibliotekets åpningstider og holder stengt pinseaften, lørdag 14. mai

Ta med gyldig legitimasjon med bilde.

Institusjonsstemmegivning

Det gjennomføres institusjonsstemmegivning for beboere på institusjon følgende dager:

Søgne Omsorgssenter: 19.mai kl 11.30-12.30 Lundeveien 34: 19.mai kl 13.30-14.30 Langenes bo- og aktivitetssenter: 20.mai, kl 9.30-11.00

Hjemmeboende som på grunn av sykdom eller uførhet ikke kan avgi stemme, kan etter søknad til valgstyret avgi forhåndsstemme der de oppholder seg. Søknad kan sendes til postmottak@sogne.kommune.no Søknadsfristen er onsdag 18.5.16.

Fremdriftsplan

Her kan du lese fremdriftsplanen for kommunereformen

Fremdriftsplan

Artikler

Underskrev intensjonsavtale

Birkenes-ordfører Anders Christiansen anbefaler Nye Kristiansand

Nye Kristiansand og Nye Søgne

Folkemøte om kommunesammenslåing


Publisert: 03.12.2015 10:59
Sist endret: 03.12.2015 11:04