Gå til innhold

Kommunalsjef oppvekstsektoren

Jon Wergeland

jon.wergeland@sogne.kommune.no

 

Overordnet resultat, personal og økonomiansvar innenfor barnehage, skole, PP-tjeneste, barnevern (Søgne og Sogndalen barnevern- Songdalen ) og kultur.

Overordnet ansvar for strategi- og utviklingsarbeid innenfor oppvekstsektoren, herunder å videreutvikle sektorens mål og visjoner iht. de politiske mål som er vedtatt.

Kommunalsjef oppvekstsektoren møter i Tjenesteutvalget.

I venstremenyen finner du enhetene som hører inn under kommunalsjefens ansvarsområde.

Publisert
17.06.2010
Sist endret
07.01.2015
Publisert av
Søgne kommune

Kontaktinformasjon

Besøksadresse:
Rådhusveien 1

Postadresse:
Postboks 1051
4682 SØGNE

Servicetorget:
Mandag - fredag 08.00 - 15.30

Tlf: 38 05 55 55

E-post: Søgne kommune