Gå til innhold

Søgne menighet

Soknet er den grunnleggende enheten i Den norske kirke. Søgne sokn sammenfaller med Søgnes kommunegrenser, hvilket betyr at de som bor i Søgne kommune og tilhører Den norske kirke utgjør Søgne menighet.

Kommunens ansvar:

Kirkeloven § 15 anviser områder som kommunen har et forpliktende utgiftsansvar for:

  • Utgifter til bygging, drift og vedlikehold av kirker
  • Utgifter til anlegg og drift av kirkegårder
  • Utgifter til stillinger for kirketjener, klokker og organist ved hver kirke, og til daglig leder av kirkelig fellesråd (kirkevergestillingen)
  • Driftsutgifter for fellesråd og menighetsråd, herunder utgifter til administrasjon og kontorhold
  • Utgifter til lokaler, utstyr og materiell til konfirmasjonsopplæring
  • Utgifter til kontorhold for prester. Utgiftsdekningen skal gi grunnlag for at det kan holdes de gudstjenester biskopen forordner, at nødvendige kirkelige tjenester kan ytes, at arbeidsforholdene for de kirkelige tilsatte er tilfredsstillende og at menighetsråd og fellesråd har tilstrekkelig administrativ hjelp.

For mer informasjon om Søgne menighet, se deres hjemmeside.

Publisert
25.06.2010
Sist endret
22.07.2014
Publisert av
Redaktør

Kontaktinformasjon

Søgne menighet

Postadresse:

Postboks 1080
4683 Søgne


Besøksadresse:
Rådhusveien 39, Søgne


Telefon: 38 05 57 10
Fax: 38 05 57 11


E-post: post@sognemenighet.no
www.sognemenighet.no

Ekspedisjonstider:

Mandag: Stengt
Tirsdag: 12.00 - 14.00
Onsdag: 10.00 - 14.00
Torsdag:10.00 - 14.00
Fredag: 10.00 - 14.00

Tjenestebeskrivelser

Relaterte emner