Gå til innhold

Enhet for barnehager

Velkommen til enhet for barnehager i Søgne kommune!

Enhet for barnehage har ansvar for drift og et pedagogisk tilbud til barn i førskolealder, i henhold til Lov om barnehager, Rammeplan for barnehager (forskrift) og forskrift om Miljørettet helsevern i barnehage og skole.

Torvmoen barnehageBarnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet og ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling. Barnehagen skal bygge på grunnleggende verdier i kristen og humanetisk arv og tradisjon, slik som respekt for menneskeverdet og naturen. På åndsfrihet, nestekjærlighet, tilgivelse, likeverd og solidaritet, verdier som kommer til uttrykk i ulike religioner og livssyn og som er forankret i menneskerettighetene. (Barnehageloven § 1 Formål, 1.ledd )

Overordnede mål for de kommunale barnehagene i Søgne kommune:

 1. Visjonen til Søgne kommune: Handling og utvikling gjennom nærhet og trivsel.
 2. Mål for oppvekst: Søgne skal være en god kommune og bo i.

Hovedmålet for barnehagene er den nye barnehagens visjon: "Et hav av muligheter". I dette legger vi at barnehagene våre er store og representerer en variasjon av mennesker, små og store. Vi ønsker å verdsette mangfoldet gjennom å ta i bruk nærområdet og tilby ulike aktiviteter ute og inne. Vi ønsker å se muligheter fremfor begrensninger. Her skal barna få mulighet til å "blomstre" ut fra egne forutsetninger. De skal være med på å bestemme "veien vi går" innefor visse rammer. På bakgrunn av visjonen har vi satt opp seks verdier som ligger til grunn for arbeidet barnehagen gjør sammen med barna:

 • TrygghetEt hav av muligheter
 • Lek
 • Læring
 • Kvalitet
 • Respekt
 • Medvirkning

Se også Vedtekter for kommunale barnehager i Søgne kommune 

Ansatte i enheten

Ta gjerne kontakt via mail, sms eller ved telefon så vil vi prøve å hjelpe deg.

Eva Hauger Gjersvold er enhetsleder, telefon .
Åse Sangvik Borøy er konstituert barnehagekonsulent, telefon 414 57 782.

Søgne kommune er eier og driver av fem barnehager.

Styrere barnehageåret 2013/2014:

 • Erlend Bakke, Styrer for Sjøstjerna barnehage, telefon: 951 81 338. 
 • Steinar Seim, styrer for Åros barnehage, telefon: 908 06 470
 • Siw Granroth, styrer for Torvmoen barnehage, telefon: 415 74 878.
 • Christel Holte, styrer for Solstrålen barnehage, telefon: 979 90 358.

 

 

Pedagogisk team:

Gir spesialpedagogiske timer til barn i private og kommunale barnehager med bakgrunn i sakkyndig vurdering av pedagogisk psykologisk tjeneste og enkeltvedtak fra enhet for barnehage etter opplærlingsloven og barnehageloven.

Publisert
20.05.2010
Sist endret
06.10.2015
Publisert av
Søgne kommune