Gå til innhold

Enhet for barnehager

Velkommen til enhet for barnehager i Søgne kommune!


Trykk her! For oppdatering over ledige barnehageplasser i Søgne, per oktober 2015.

 

Enhet for barnehage har ansvar for drift og et pedagogisk tilbud til barn i førskolealder, i henhold til Lov om barnehager, Rammeplan for barnehager (forskrift) og forskrift om Miljørettet helsevern i barnehage og skole.

Torvmoen barnehageBarnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet og ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling. Barnehagen skal bygge på grunnleggende verdier i kristen og humanetisk arv og tradisjon, slik som respekt for menneskeverdet og naturen. På åndsfrihet, nestekjærlighet, tilgivelse, likeverd og solidaritet, verdier som kommer til uttrykk i ulike religioner og livssyn og som er forankret i menneskerettighetene. (Barnehageloven § 1 Formål, 1.ledd )

Overordnede mål for de kommunale barnehagene i Søgne kommune:

 1. Visjonen til Søgne kommune: Handling og utvikling gjennom nærhet og trivsel.
 2. Mål for oppvekst: Søgne skal være en god kommune og bo i.

Hovedmålet for barnehagene er den nye barnehagens visjon: "Et hav av muligheter". I dette legger vi at barnehagene våre er store og representerer en variasjon av mennesker, små og store. Vi ønsker å verdsette mangfoldet gjennom å ta i bruk nærområdet og tilby ulike aktiviteter ute og inne. Vi ønsker å se muligheter fremfor begrensninger. Her skal barna få mulighet til å "blomstre" ut fra egne forutsetninger. De skal være med på å bestemme "veien vi går" innefor visse rammer. På bakgrunn av visjonen har vi satt opp seks verdier som ligger til grunn for arbeidet barnehagen gjør sammen med barna:

 • TrygghetEt hav av muligheter
 • Lek
 • Læring
 • Kvalitet
 • Respekt
 • Medvirkning

Se også Vedtekter for kommunale barnehager i Søgne kommune 

Ansatte i enheten

Ta gjerne kontakt via mail, sms eller ved telefon så vil vi prøve å hjelpe deg.

Eva Hauger Gjersvold er enhetsleder og har telefon 928 34 366 .
Åse Sangvik Borøy er konstituert barnehagekonsulent og har telefon 414 57 782.
Venke Kristiansen er fagleder på barnehage og har telefon 909 71 110  

Søgne kommune er eier og driver av fem barnehager.

Styrere barnehageåret 2013/2014:

 • Erlend Bakke, Styrer for Sjøstjerna barnehage, telefon: 951 81 338. 
 • Steinar Seim, styrer for Åros barnehage, telefon: 908 06 470
 • Siw Granroth, styrer for Torvmoen barnehage, telefon: 415 74 878.
 • Christel Holte, styrer for Solstrålen barnehage, telefon: 979 90 358.

 

 

Pedagogisk team:

Gir spesialpedagogiske timer til barn i private og kommunale barnehager med bakgrunn i sakkyndig vurdering av pedagogisk psykologisk tjeneste og enkeltvedtak fra enhet for barnehage etter opplærlingsloven og barnehageloven.

Publisert
20.05.2010
Sist endret
03.11.2015
Publisert av
Søgne kommune