Gå til innhold

Enhet for barnehager

Velkommen til enhet for barnehager i Søgne kommune!

Enhet for barnehage har ansvar for drift og et pedagogisk tilbud til barn i førskolealder, i henhold til Lov om barnehager, Rammeplan for barnehager (forskrift) og forskrift om Miljørettet helsevern i barnehage og skole.

Torvmoen barnehageBarnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet og ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling. Barnehagen skal bygge på grunnleggende verdier i kristen og humanetisk arv og tradisjon, slik som respekt for menneskeverdet og naturen. På åndsfrihet, nestekjærlighet, tilgivelse, likeverd og solidaritet, verdier som kommer til uttrykk i ulike religioner og livssyn og som er forankret i menneskerettighetene. (Barnehageloven § 1 Formål, 1.ledd )

Overordnede mål for de kommunale barnehagene i Søgne kommune:

  1. Visjonen til Søgne kommune: Handling og utvikling gjennom nærhet og trivsel.
  2. Mål for oppvekst: Søgne skal være en god kommune og bo i.

Hovedmålet for barnehagene er den nye barnehagens visjon: "Et hav av muligheter". I dette legger vi at barnehagene våre er store og representerer en variasjon av mennesker, små og store. Vi ønsker å verdsette mangfoldet gjennom å ta i bruk nærområdet og tilby ulike aktiviteter ute og inne. Vi ønsker å se muligheter fremfor begrensninger. Her skal barna få mulighet til å "blomstre" ut fra egne forutsetninger. De skal være med på å bestemme "veien vi går" innefor visse rammer. På bakgrunn av visjonen har vi satt opp seks verdier som ligger til grunn for arbeidet barnehagen gjør sammen med barna:

  • TrygghetEt hav av muligheter
  • Lek
  • Læring
  • Kvalitet
  • Respekt
  • Medvirkning

Se også Vedtekter for kommunale barnehager i Søgne kommune 

Ansatte i enheten

Ta gjerne kontakt via mail, sms eller ved telefon så vil vi prøve å hjelpe deg.

Venke Kristiansen er enhetsleder, telefon 909 71 110.
Siw Granroth er konstituert barnehagekonsulent, telefon 415 74 878.

Søgne kommune er eier og driver av fem barnehager og en åpen barnehage.

Styrere barnehageåret 2013/2014:

Åpen barnehage:

Åpen barnehage er en pedagogisk virksomhet og er et velferdstilbud for barn i alderen 0-6 år i følge med en voksen. Barnehagen har tilholdssted på Heimklang med to dagers åpningstid i uken. Nina Systad er pedagogisk leder. Tilbudet er gratis og har hovedvekt på lek og et treffpunkt der foreldre og barn kan treffes.

Åpningstid:
Mandag og torsdag fra 9.30 til 12.30.

Vi holder til på Heimklang, (vis-à-vis Søgne hovedkirke) og følger skolens ferier og fridager.

Te og kaffe står framme, og du betaler en slant når du føler for det. 

Pedagogisk team:

Gir spesialpedagogiske timer til barn i private og kommunale barnehager med bakgrunn i sakkyndig vurdering av pedagogisk psykologisk tjeneste og enkeltvedtak fra enhet for barnehage etter opplærlingsloven og barnehageloven.

Benedikte Alice Try, tlf.: 481 34 354.
Siri Lølandsmo, tlf.: 997 56 328.
Elin Aasland

I kommunen er det 7 private familiebarnehager og 7 private barnehager som består av 344 barnehageplasser. Kontakt barnehagen eller se ytterligere informasjon på nettsiden deres.

Publisert
20.05.2010
Sist endret
17.07.2014
Publisert av
Søgne kommune