Gå til innhold
Illustrasjon skatt og avgifter (lastet fra gardermoen.no)
Illustrasjon skatt og avgifter (lastet fra gardermoen.no)

Skatt og avgift

Skatteoppkreveren innfordrer skatter og avgifter for staten, fylket og kommunen.

For innbetaling av skatt og avgift benytt:

Ansvarsområder:

Kontakt skatteoppkreveren dersom du har spørsmål om følgende:

 - Innbetaling/beregning av forskuddstrekk eller forskuddsskatt 
 - Utbetaling av skatt
 - Betaling av restskatt
 - Skatteattest
 - Rentetillegget eller rentegodtgjørelse 
 - Informasjon om forfallstider
 - Beregning/innbetaling av arbeidsgiveravgift, innsending av oppgaver m.m.

Kontakt Skatt Sør når det gjelder:

 - Fastsettelse av skattemessig inntekt, fradrag, formue eller gjeld
 - Beregning av skatten
 - Husk at eventuell klage på ligning må sendes ligningskontoret innen oppgitt frist
 - Skattekort eller utskrevet forskuddsskatt
 - Adresseforandring 

Kontaktinfo:
    Adr:     Skatt Sør, Postboks 2412, 3104 Tønsberg
    http://www.skatteetaten.no/no/Om-skatteetaten/Kontakt-oss/

Publisert
16.06.2010
Sist endret
23.07.2014
Publisert av
May Helen Austad

Kontaktinformasjon

Postadresse:                           
Skatteoppkreveren i Søgne 
Postboks 1051, 4682 Søgne kommune

Besøksadresse:                      
Økonomiavdelingen, rådhuset i Søgne

Kontaktpersoner:
Gisle Fossdal Espeland
Tlf 38 05 55 45
gisle.espeland@sogne.kommune.no
Bente Steinstad
Tlf 38 05 55 82
bente.steinstad@sogne.kommune.no